Şartlar ve Koşullar (Terms and Conditions)
İntranetPazar™ Satış Ortaklığı Sözleşmesi

Hüküm ve Şartları

İşbu Sözleşme (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) https://www.intranetpazar.net (bundan sonra “intranetpazar.net” olarak anılacaktır) sitesinin ve bu site üzerindeki dijital platformun (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) ve bunlar üzerindeki her türlü fikri ve sınai hakkın sahibi İntranet İnternet Hizmetleri LTD (bundan sonra “İntranetPazar™” olarak anılacaktır) ile buradaki hüküm ve şartları kabul ve taahhüt eden gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra “Yayıncı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Sözleşme, Platform, Platform’da yer alan Reklam Verenler’in programları ve Yayıncı Ağı’na ilişkin hüküm ve şartları ve ilgili diğer hususları düzenler. Sözleşmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz. İntranetPazar™ Programı’na katılmak ve bu programı kullanmak için Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını kabul ve taahhüt etmek ve bunlara uygun olarak davranmak gerekmektedir. Yayıncı intranetpazar.net’da yer alan Kayıt (Signup) sayfasındaki “Sözleşmeyi Okudum” kutusunu işaretledikten sonra “Hüküm ve Şartları kabul ediyorum” düğmesine basarak aşağıdaki hüküm ve şartları kabul ve taahhüt etmiş olacaktır.

Sözleşme’nin hüküm ve şartlarının kabul edilmesi İntranetPazar™ Programı’na katılmak ve bu programı kullanmak için ön şart teşkil etmektedir. Başvurunuz İntranetPazar™ tarafından değerlendirilecek olup, İntranetPazar™ herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan başvurunuzu geri çevirme hakkını saklı tutar. Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını kabul etmeniz halinde, bunlardan doğan hak ve yükümlülükleri tamamen anlamış kabul edileceksiniz.

Sözleşme’nin hüküm ve şartları Yayıncı ile veya İntranetPazar™ tarafından ya da İntranetPazar™ adına akdedilen bütün Sözleşmelere ve düzenlemelere uygulanacaktır.

Madde 1- Tanımlar

Aşağıda yer alan terimler aşağıda aşıklanan anlamları taşırlar.

İntranetPazar™:

intranetpazar.net’un ve bu site üzerindeki Platform’un ve bunlar üzerindeki fikri ve sınai hakların sahibi, Karanfil sok. No:21 Levent,İstanbul adresinde mukim İntranet İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi ‘ni ifade etmektedir.

Reklam Veren:

Kullanıcılar’ın, ilgili İntranetPazar™ Programı kapsamındaki Link ve/veya diğer bir elektronik bağlantı kanalı ile, Yayıncı İnternet Siteleri ve diğer ilgili iletişim kanalları üzerinden internet sitesine erişim sağladığı ve bu internet sitesinde ilgili İntranetPazar™ Programı uyarınca İşlem yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

İntranetPazar™ Programı:

Reklam Veren’in sunduğu mal ve hizmetlerinin pazarlanması ve reklamının yapılması ve ilgili sair faaliyetler amacıyla Platform’da Yayıncılar’ın katılımına sunulan, şartlarını Reklam Veren’in belirlediği program ve programları ifade eder.

Yayıncı:

İlgili İntranetPazar™ Programı kapsamında, Kullanıcılar’a kendi internet sitesinden Reklam Veren’in internet sitesine Link ve/veya diğer bir elektronik bağlantı ile erişim sağlayan ve/veya diğer şekillerde Reklam Veren için İşlem gerçekleşmesine aracılık eden, Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını kabul ve taahhüt eden ve İntranetPazar™ tarafından Yayıncı olarak kabul edilen gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

intranetpazar.net:

İntranetPazar™’ın sahibi olduğu www.İntranetPazar.com ve alt alan adreslerindeki internet sitelerini ve ilgili hakları ifade etmektedir.

Platform:

Reklam Veren’in pazarlama ve reklam faaliyetleri çerçevesinde sunulan İntranetPazar™ Programlar’ını ve Yayıncılar’ın bu programlara katılımını dijital olarak düzenleyen ve İntranetPazar.net üzerinden erişilen yazılımı ifade etmektedir.

İntranetPazar™ Yayın Ağı:

İntranetPazar™ tarafından yönetilen, ilgili Reklam Veren, İntranetPazar™ ve Yayıncılar’ın dahil olduğu reklam ve pazarlama ağını ifade etmektedir.

Link:

İntranetPazar™ Programı kapsamında Platform tarafından Yayıncı’ya sağlanmış olan ve Yayıncı’nın kendi internet sitesi ve/veya ilgili yerlere yerleştirdiği banner, yazılım, yazılım kodu gibi teknolojileri ifade etmektedir.

Tıklama:

Link vasıtasıyla Reklam Veren’in internet sitesine ulaşan Kullanıcı’yı ifade etmektedir.

Lead:

Reklam Veren’in internet sitesine Yayıncı aracılığı ile bağlanmış ve Reklam Veren’in internet sitesinde kullanıcı olarak kayıt olmak gibi belli bir eylemde bulunmuş kullanıcıyı ifade etmektedir.

İşlem:

İşlem, Reklam Veren’in internet sitesinde kullanıcı tarafından veya kullanıcının komutları uyarınca gerçekleştirilen hizmet veya ürün satın alma, oturum açma, üyelik abonelik hizmetlerinin edinilmesi, form ya da doküman doldurma ve/veya İntranetPazar™ Programı’nda tanımlanmış diğer eylemlerdir.

Trafik:

Geçerli Tıklama, Lead’ler ve İşlemler için kullanılan ortak terimi ifade etmektedir.

Yapay trafik:

Otomatik açılmalar(pop-up), spider’lar, robotlar, e-posta veya chat odaları içerisinde aramalar, script yaratıcılar, bu belirtilenler dışındaki diğer internet sitelerine Linkler’inin koyulması ve internet tarayıcısı tarafından sağlanmayan tıklamalar, belirli bir internet sitesine ulaşmak isteyen Kullanıcı’nın aktif eylemi sonucu olmayan Tıklamalar meydana getiren, geçerli olmayan Tıklama, Lead ve İşlemler için kullanılan ortak terimi ifade etmektedir.

Kullanıcı:

Link üzerinden Reklam Veren’in internet sitesine giden her internet kullanıcısını ifade etmektedir.

Yayıncı İnternet Sitesi:

Yayıncı’nın İntranetPazar™ Programı uyarınca Reklam Veren’e yönlendirilmiş Linkler’i koyduğu tüm fikri ve sınai haklarının Yayıncı’ya ait olan internet sitesini ifade etmektedir.

Sözleşme:

İntranetPazar™ ile Yayıncı arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi ifade etmektedir.

Yukarıdaki tanımların çoğul halinde kullanılması halinde, yine yukarıdaki tanımlar çoğul olarak esas alınacaktır.

Kullanıcı Sayısı:

Yayıncının internet sitesine ulaşan aylık tekil internet kullanıcı sayısını ifade eder.

Hedef Kitle:

İntranetPazar™  Programı çerçevesince kullanıcının demgorafik (yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb.) bilgilerini ifade eder.

Profilleme:

Yayıncının yukarıda belirtilen tanımlar çercevisinde İntranetPazar™ Programı’na ve şartlarına göre kategorilendirilmesini ifade eder.

Madde 2 – Oturum Açma ve Kabul

2.1 İnternet sayfası olan ve/veya sosyal ağ, arama motoru reklamları gibi reklam kanalları kullanarak ilgili Trafik ve Kullanıcı yönlendirebilecek özel ve tüzel kişiler Yayıncı olmak için başvuruda bulunabilir. İnternet sitesi sahibi özel ya da tüzel kişiler de Reklam Veren olarak seçilmek için başvuruda bulunabilir. Yayıncı’nın tüzel kişi olması halinde Yayıncı bu Sözleşme’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. Yayıncı’nın gerçek kişi olması halinde en az 18 yaşını doldurmuş olması (Yayıncı’nın yabancı bir hukuka tabi olması halinde, bu hukuka göre sözleşme yapmak için gerekli yaş limiti ve ilgili diğer hukuki şartlar aranır) ve sözleşme yapmak için gerekli fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Yayıncı’nın henüz 18 yaşında olmaması halinde Sözleşme’ye taraf olabilmek için öncelikle velisinin rızası gerekmektedir. 18 yaşından küçük bir Yayıncı’nın velisinin izni olmaksızın ve/veya Yayıncı’nın sözleşme yapmak için gerekli fiil ehliyetine sahip olmadan Sözleşme’yi kabul etmesi hükümsüzdür veya hükümsüz kılınabilir. Ayrıca Yayıncı, Sözleşme’yi kabul ederek Sözleşme’ye taraf olmaya ve bu kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeye yetkili olduğunu ve bu doğrultuda her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2 Yayıncı olarak seçilmek üzere İntranetPazar™’na başvurmak, Yayıncı’nın Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını ve bunlara uygun olarak davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiği anlamına gelir.

2.3 İntranetPazar™’na ait olan İntranetPazar™ Programına Yayıncı olarak katılabilmek ve bu kapsamda herhangi bir hak ve/veya yetki kazanmak için aşağıdaki şartların tamamen ve birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir:

(i) Kayıt formunu tamamen ve doğru olarak doldurmuş olmak ve bunları doğru olarak güncel tutmak,

(ii) Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını anlamış ve kabul, beyan ve taahhüt etmiş olduğunu teyit etmek,

(iii) İntranetPazar™ tarafından Yayıncı olmak isteyen kimsenin başvurusunun kabul edilmiş olunması ve sonradan herhangi bir sebep ile Yayıncı sıfatının sona ermemesi,

(iv) Bir veya daha fazla Reklam Veren tarafından Yayıncı olarak kabul edilmiş olmak.

2.4 İntranetPazar™, İntranetPazar™ Programını kullanmak üzere bir teyit e-postası ile bu sözleşmeyi kabul etmiş bir başvuru sahibini Yayıncı olarak kabul edebilir.

2.5 Yayıncı, İntranetPazar™’na kendi hakkında ve internet sitesi hakkında ve ilgili trafik yönlendirme şekli hakkında verdiği bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve bu bilgilerin mevcut duruma uygun olduğunu beyan, taahhüt ve garanti eder.

2.6 Yayıncı kendisi ve/veya internet sitesi hakkındaki bilgilerle ilgili herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, Platform’da yer alan bilgilerini güncelleyerek derhal İntranetPazar™’nı bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yayıncı’nın bir tüzel kişi olması halinde ise vergi numarasını ve vergi dairesini de aynı şekilde ve güncelleyerek İntranetPazar™’na bildirir.

Madde 3 – Kullanım

3.1 Yayıncı’nın kendisi için üretilmiş olan ve Platform’da yer alan Linkler’i, Yayıncı İnternet Sitesi’ne ve Platform’ta kayıtlı olan ve İntranetPazar™ Programı kapsamında yer alan sair dijital ortamlara yerleştirmesi mümkündür.

3.2 Yayıncı, Yayıncı yerine mal ve/veya hizmet tedarik eden bir Reklam Veren olduğunu ilişkin bir yanlış anlamanın ve/veya anlaşmazlığın bulunması halinde bunu derhal İntranetPazar™’na bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Yayıncı, ilgili İntranetPazar™ Programı’nın şartları uyarınca, Reklam Veren’in zaman zaman belirteceği şekilde ve Reklam Veren’in talimatlarına uygun olarak, sadece Reklam Veren ve/veya İntranetPazar™ tarafından özel olarak sağlanan promosyon materyalini kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Yayıncı promosyon/görsel/tanıtıcı materyallerine ilişkin olarak herhangi bir değişiklik yapmamayı, bunların kullanımında yanıltıcı ve Reklam Verene zarar verici olarak hareket etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Madde 3.3’de yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yayıncı Reklam Verenler’inin ve üçüncü kişilerin telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer münhasır haklarına uygun olarak hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 Yayıncı, katıldığı GelirOrtağı Programı çerçevesinde kendisine sağlanan içeriği, promosyon/görsel/tanıtıcı materyalleri sadece İntranetPazar™  Programı doğrultusunda kullanmayı, bunlarda ve/veya isimlerinde herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 Reklam Veren’in internet sitesindeki mal ve/veya hizmetler düzenli olarak değişebilir. Yayıncı kendi internet sitesinde ve/veya promosyon amacıyla elinde bulunan mal ve/veya hizmetlere ilişkin hüküm ve şartların, Reklam Veren’in internet sitesinde zaman zaman belirtilen mal ve/veya hizmetlere uygun olmasını her zaman temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 Yayıncı kendisine sağlanan her türlü materyali Sözleşme’nin hüküm ve şartlarına ve yürürlükteki hukuka aykırı olarak kullanamamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere, promosyon materyallerinin aykırı kullanımı şu hareket ve/veya tutumları içerir:

(i) Büyük sayılarda, benzer içerikte istenmeyen ve/veya izinsiz e-postalar göndermek,

(ii) Telif hakkı ile korunan eserlerin telif haklarını ihlal etmek veya üçüncü kişilere ait fikri hakları ihlal etmek,

(iii) Üçüncü kişileri yanıltmak,

(iv) Reklam Veren’e ait yazıları, logoyu veya bilgileri amacı dışında kullanmak ve/veya suiistimal etmek,

(v) Reklam Veren’in açık rızası olmaksızın Kullanıcılar’a Reklam Verenler ile İşlem yapmaları için doğrudan bir bedel ve/veya menfaat teklif etmek.

3.8 Bunlara ilave olarak Yayıncı, Yayıncı İnternet Sitesi’nin, Linkler’inin yerleştirildiği her türlü dijital ortamın, genel olarak İntranetPazar™ Programı ve Platform ile ilişkili faaliyetlerinin aşağıda sayılan durum ve eylemleri hiç bir şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

(i) Hukuka aykırı durum, eylem, içerik ve beyanları bulundurmak veya hukuka aykırı eylemlerde bulunmak üzere insanları doğrudan veya dolaylı olarak desteklemek veya teşvik etmek,

(ii) İntranetPazar™ ile çalışan Reklam Verenler’inin ve/veya İntranetPazar™’nın isim ve itibarına zarar verici durum, eylem, içerik ve beyanlara yer vermek,

(iii) Reklam Veren veya herhangi bir üçüncü kişiye ait olan telif haklarını, ticari marka ve diğer hakları ihlal etmek,

(iv) Erotik, pornografik, tehdit ve şiddet içerikli durum, eylem, içerik ve beyanlara yer vermek,

(v) Irk, din, tabiiyet, cinsiyet, siyasi görüş ve/veya benzeri konular temelinde ayrımcılık yapmak.

3.9 Yayıncı İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilere ve içeriğe ilişkin hakların sahibi olduğunu veya kendi internet sitesinde yer alan bilgilere ve içeriğe ilişkin hakların sahibinin, bu bilgi ve içeriğin Yayıncı İnternet Sitesi’nde yayımlanmasına açık olarak rıza göstermiş olduğunu kabul, beyan ve garanti eder. Yayıncı ayrıca Yayıncı İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriğin üçüncü kişilerin, fikri haklar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, haklarını ihlal etmediğini ve bilgi ve içeriğin herhangi bir şekilde rahatsız edici, yasaklanmış ve/veya genel ahlaka aykırı olmadığını beyan, taahhüt ve garanti eder.

3.10 Linkler’inin, Yayıncı’nın her tıklama için komisyon ücreti aldığı Yayıncı İnternet Sitesi’ne yerleştirilmesi halinde, Yayıncı Linkler’inin bulunduğu internet sitesinin içeriğinin Türkçe olmasını ve/veya yabancı resmi bir dilde olmasını ve bu internet sitelerinin her türlü kullanıcının erişimine açık olmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 Reklam Veren’in kendisiyle ilgili bir Link’in bir Yayıncı tarafından tesis edilmesini ve kullanılmasını arzu etmediğini beyan etmesi halinde, İntranetPazar™ söz konusu Link’i herhangi bir ihtarda bulunmadan bloke etme ve kaldırma hakkını saklı tutar.

3.12 Reklam Veren’in ve/veya İntranetPazar™’nın talep etmesi halinde, Yayıncı herhangi bir gerekçe ve/veya şart aramaksızın ve herhangi bir talep ve/veya iddiada bulunmaksızın Link’i Yayıncı İnternet Sitesi’nden ve diğer ilgili internet sitelerinden aynı gün içerisinde kaldırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13 Yayıncı, İntranetPazar™ Programı’nın, Platform’un ve Yayıncı sıfatı’nın İntranetPazar™ tarafından sebep gösterilmeksizin ve ihtarda bulunulmaksızın her zaman değiştirilebileceğini, sona erdirilebileceğini ve bunun ile ilgili herhangi bir iddia ve talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İntranetPazar™ Programı ile ilgili düzenleme ve bilgiler Platform’da yer alacaktır. Özellikle Reklam Veren’in İntranetPazar™ Programı’nı sona erdirmesi veya Yayıncı komisyon ücreti ile ilgili hüküm ve şartların değişmesi halleri başta olmak üzere, Yayıncı, İntranetPazar™ Programı kapsamındaki değişiklikler hakkında bilgisini her zaman güncel tutmak zorundadır.

3.14 Yayıncı, Reklam Veren adına veya Reklam Veren hesabına herhangi bir söz veremez ve/veya taahhütte bulunamaz.

3.15 Yayıncı hiç bir şekilde komisyon ücreti kazandığı Link ile bağlantılı olan sitelere doğrudan ve/veya dolaylı olarak Yapay Trafik yaratmaz, yaratmaya teşebbüs edemez. Yayıncı, kendisine sağlanan Linkler’in ve/veya Platform’un herhangi bir biçimde anlaşılmayan veya şüpheli ya da yanlış bütün kullanımlarını İntranetPazar™’na bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İntranetPazar™, başta yapay trafik yaratmak ve/veya buna iştirak etmek, yardımcı olmak, Platform’u Sözleşme’nin hüküm ve şartları ve amacı dışında kullanmak üzere her türlü hukuka aykırı eylemlere karşı yasal işlemleri başlatma ve sair talep haklarını saklı tutar.

3.16 İntranetPazar™ önceden yazılı ve açık olarak izin vermedikçe Yayıncı İntranetPazar™ ile yaptığı Sözleşme ve anlaşmalardan doğan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü bir kişi lehine, tamamen veya kısmen temlik ve/veya devir etmemeyi veya üzerinde rehin hakkı veya kısıtlayıcı herhangi bir hak tesis etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla ilgili gerekli izin İntranetPazar™ tarafından ancak yazılı verilir.

3.17 İntranetPazar™ Sözleşme’den doğan hak, borç, yükümlülük, iddia, talepleri dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın taraflık sıfatını külliyen veya kısmen devretme hakkını saklı tutar. Yayıncı, İntranetPazar™’nın Sözleşme uyarınca sahip olduğu taraflık sıfatı kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini başka bir gerçek veya tüzel kişiye kısmen veya tamamen devretmesine muvafakat etmeyi, kendisinden bu yönde beklenen iş birliğini ve hukuki yardımı sağlamayı ve bununla ilgili olarak başta tazminat olmak üzere herhangi bir talep ve iddiada bulunmamayı önceden, gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.18 Yayıncı, Reklam Veren’in erişimine açık olmak üzere kendisine ait kayıtlı bilgilerin Platform’da yayımlanmasına gayrı kabili rücu ve koşulsuz ve şartsız olarak muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

3.19 Yayıncı, Platform ve Sözleşme kapsamında kendisine tahsis olunan parola ve kullanıcı adlarının gizliliğini korumayı, kendisine ait olan parola, kullanıcı adının kendisi veya bir üçüncü kişi tarafından kullanılmasından tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yayıncı kendisine ait Parola ve kendisinin bildirmiş olduğu banka hesabını altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden (kötüye kullanma dahil) tek başına ve tamamen sorumludur. Yayıncı, kullanıcı adı ve parolasının Sözleşme’ye aykırı olarak kullanıldığını öğrenmesi veya böyle bir şüphesinin bulunması halinde durumu derhal İntranetPazar™’na yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Madde 4 – Hizmet Bedeli

4.1 Yayıncı, Reklam Veren’in teklif ettiği komisyonu ilgili İntranetPazar™ Programı uyarınca öngörülen şartların ve ayrıca aşağıdaki koşulların Sözleşme’deki ilgili diğer hüküm ve şartlarla birlikte yerine getirilmesi halinde komisyon ücreti talep edebilir:

(i) İntranetPazar™ Programı uyarınca Yayıncı İnternet Sitesinde yapay trafik sonucu olmayan ve geçerli bir tıklama kaydedilmesi ve hizmet bedelinin her tıklama için Sözleşme hüküm ve şartları çerçevesinde ödenebilir olması,

(ii), Kullanıcı’nın Reklam Veren’e ait olan bir veya birden çok internet sitesinde ilgili İntranetPazar™ Programı uyarınca ürün ve/veya hizmetleri satın almış olması ve bu İşlem’in Yayıncı İnternet Sitesi üzerindeki Link vasıtasıyla gerçekleşerek kayıtlı olması ve hizmet bedelinin her işlem için Sözleşme hükümm ve şartları çerçevesinde ödenebilir olması

gerekmektedir.

4.2 Yayıncı’ya sadece Reklam Veren’in İşlemler’i onaylaması halinde ve onaylanan İşlemler’in ödemelerinin İntranetPazar™’na yapılması halinde ödeme yapılacaktır. İşlemler’in onaylanması Reklam Veren’in takdirine ve kendisi tarafından önceden belirlenmiş şartlara tabidir. Reklam Veren’in takdir ve yetkisinde olan durumlardan dolayı Yayıncı hiçbir şekilde İntranetPazar™’nın sorumluluğuna gidemez.

4.3 Kullanıcı’nın hizmet veya ürün iade etmesi ve/veya bunlara ilişkin İşlemi iptal etmesi halinde, Yayıncı ilgili komisyon ücretini talep edemez. Bu durumda Yayıncı herhangi bir komisyon ücreti almayacak, eğer herhangi bir surette aldıysa iade edecektir.

4.4 Yayıncı, fatura kesmesinin mümkün olması halinde ay sonunda karşılıklı mutabakat sağlandıktan sonra ilgili komisyon tutarına KDV ekleyerek fatura kesebilecektir. Yayıncının fatura kesememesi durumunda İntranetPazar™ KDV düzenlemesini kendi tarafından yapacak olup, yayıncıya kesintili olarak ödemesini yapacaktır. Yayıncı fatura kesemediği durumda kendi bireysel vergilendirmesi İntranetPazar™ tarafından yapılmayacaktır.

4.5 Platform’da sunulan Tıklama ve İşlemler’e ilişkin veri ve kayıtlar ve ayrıca İntranetPazar™’na ait ticari defter ve kayıtlar HUMK m.287 uyarınca Yayıncı açısından kesin delil niteliğinde bağlayıcı olacaktır.

4.6 Yayıncı’nın İntranetPazar™ ile çalışan bir Reklam Veren’den gelen promosyon materyaline bir internet sitesinde, e-postada veya diğer bir dijital iletişim vasıtasında yer vermesi ile birlikte Yayıncı, Reklam Veren tarafından belirlenen hizmet bedelini ve bu programın süresini bildiğini ve buna onay vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

4.7 öngörülen Trafik’i sağlamış olmak ve Reklam Veren tarafından İntranetPazar™’na tamamen ödeme yapılmış olması halinde komisyon ücreti Yayıncı tarafından belirtilen banka hesap numarasına ödenecektir. 100 TL’den az olan komisyon ücretleri ödenmeyecektir. Bir aylık komisyon ücretinin 100 TL’den az olması durumunda, siz konusu ayda ödeme yapılmayacak, komisyon ücreti birikerek toplanacaktır. Komisyon ücretlerinin 100 TL’ye veya daha fazlasına ulaştığı ayda komisyon ücretlerine ilişkin ödeme yapılacaktır. İlgili ayın komisyonu her ayın sonunda yapılacak mutabakat sonrası 45 gün vade ile ödenecektir.

4.8 Yayıncılar’a yapılacak ödemeler doğrudan Yayıncılar’ın banka hesaplarına yapılacaktır. Yayıncı kendisine ait banka ve şube adı, hesap numarası, IBAN dahil olmak üzere banka hesabına ilişkin bilgileri Platform’da beyan edecektir.

4.9 Komisyon ücretinin Yayıncı’ya ödenmesi ile ortaya çıkacak masraf ve ödemelerden Yayıncı tek başına sorumlu olup söz konusu masraf ve ödemeler Yayıncı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.

4.10 İntranetPazar™, niteliği ve sebebi göz önünde bulundurulmaksızın, Yayıncı’ya ödemesi gerekebilecek her türlü miktardan, Yayıncı’nın İntranetPazar™’na borçlu olduğu miktarları mahsup etme hakkını her zaman saklı tutar.

4.11 Yayıncı’nın her 12 aylık süre zarfında toplam 100 TL’den daha az komisyon ücretine hak kazanması halinde 12 aylık sürenin sonunda bakiye birikmiş hesap iptal edilecek ve herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4.12 Yayıncı İntranetPazar™ tarafından kendisine yapılan ödemeler uyarınca ödenmesi gereken bütün vergi ve sosyal sigorta ödemeleri ve benzeri giderleri ödemek ile yükümlüdür.

Madde 5 – Yükümlülük

5.1 Yayıncı, Yayıncı İnternet Sitesi’nin geliştirilmesi, bakımı, güncellenmesi, düzgün olarak çalışması ve içeriğinden tamamen ve tek başına sorumludur. Yayıncı’nın bu yükümlülüklere aykırı eylem ve işlemlerinden kaynaklanacak zarar ve taleplerden Yayıncı tek başına sorumludur. 5.2 Reklam Veren’in kasıtlı zarar verme ve/veya ağır ihmal durumu dahil olmak üzere İntranetPazar™, İntranetPazar.net’in ve/veya Paltform’un düzgün çalışmamasından bunlarla ilgili teknik hata ve sorunlardan doğan durum, zarar, kayıp ve masraflar gibi, ancak bununla sınırlı olmamak üzere-, Yayıncı’nın İntranetPazar.net’e, erişimi, Platform’a katılımı ve bunu kullanımı ile ilgili zarar, kayıp ve masraflardan hiçbir surette sorumlu değildir. Yayıncı bu durumu anlar ve bunun gibi zarar, kayıp ve masraflardan dolayı İntranetPazar™’nı sorumlu tutmayacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Yayıncı, vergi mevzuatı ve diğer kanunlar uyarınca ödenmesi gereken miktarlardan ve/veya yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden tek başına sorumludur. Yayıncı bu ödemeler ve yükümlülükler ile ilgili olarak İntranetPazar™’na herhangi bir talepte bulunmamayı, İntranetPazar™’nın bunlarla ilgili bir ödeme yapma durumunda kalması halinde bunları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 İntranetPazar™, kendisine ait olan İntranetPazar.net’in, Platform’un veya bağlantılı internet sitelerine yönlendirilmiş Linkler’in performansı ve işleyişi ile ilgili bir garanti ve/veya teminat vermemektedir ve Yayıncı bu durumu anlamakta ve bununla ilgili herhangi bir talepte bulunmamayı kabul etmektedir. İntranetPazar™ ayrıca herhangi bir zamanda ve zaman zaman, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, İntranetPazar™ Programı, Platform ve/veya İntranetPazar.net’i değiştirme, güncelleme, süreli veya süresiz olarak erişime kapama hakkını saklı tutar.

5.5 İntranetPazar™ Linkler’in Yayıncı İnternet Sitesi’nde uygulanması veya Linkler’in işleyişi ile ilgili hata, kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz; Yayıncı bu durumu anlamakta ve kabul etmektedir.

5.6 Sözleşme hüküm ve şartları uyarınca İntranetPazar™’nın, Yayıncı’ya karşı sorumlu olmadığı, siparişin yerine getirilmesi kapsamında veya sırasında meydana gelen durum, eylem veya ihmaller ile bağlantılı üçüncü kişilerin İntranetPazar™’na karşı bulundukları taleplerin doğrudan sonucu olarak İntranetPazar™’nın ödemek zorunda kalabileceği masraf, zarar ve faizlere ilişkin olarak Yayıncı İntranetPazar™’na herhangi bir talepte bulunmamayı ve bunları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7 Platform’da bulunan ayıplardan, Yayıncı’nın bu programa süreli veya süresiz erişiminin kesilmesinden, bilgi işlem sistemindeki veri ve veri kaybıyla ilgili durumlardan, güvenlik sistemindeki ayıplardan, veya virüs ya da Platform için kullanılan zarar verici diğer yazılım bileşenlerinden, Yayıncı’ya zarar vermiş virüs ve/veya bileşenlerden ve benzeri durumlardan dolayı İntranetPazar™ sorumlu tutulamaz. Yayıncı bu yöndeki talep ve iddialarından önceden, kayıtsız ve şartsız ve gayri kabili rücu feragat eder.

Madde 6 – Fikri haklar

6.1 Yayıncı kendisine sağlanmış raporlara, verilere, ve diğer ürün ve/veya hizmetlere ve/veya dokümanlara ilişkin telif hakları ve diğer fikri haklar (bunlarla ilişkili hakları da kapsamak üzere) İntranetPazar™’na veya İntranetPazar™tarafından yetkilendirilen üçüncü kişilere aittir. Yayıncı’nın ürünler ve/veya hizmetleri ve/veya dokümanları çoğaltma veya yayımlama hakkını edinebilmesi veya bunları İntranetPazar™ tarafından Yayıncı’ya teslimindeki amaçlar dışında bir amaç için kullanması için İntranetPazar™’nın açık ve yazılı izni gerekmektedir.

6.2 Yayıncı madde 6.1’de belirtilen fikri haklara konu kalemleri veya yine bu maddede tanımlanan bilgi ve know-how’ı İntranetPazar™’nın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere aktaramaz veya açıklayamaz.

6.3 Yayıncı’nın yazılım, ekipman veya materyaller üzerindeki bilgisayar programının gizliliğine ilişkin işaret ve gizliliği korumaya ilişkin ilgili yükümlülükler dahil olmak üzere, telif hakları, ticari marka, ticari isim, veya diğer fikri ve sınai mülkiyet haklara ilişkin herhangi bir işareti kaldırması veya değiştirmesi yasaktır.

6.4 Yayıncı’nın madde 6.1’i ifa etmeyi ihmal etmesi ya da ifa etmemesi halinde, İntranetPazar™’nın herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendisine ait unsurları Yayıncı’dan geri alma hakkı bulunmaktadır. Yayıncı İntranetPazar™’nın veya İntranetPazar™ tarafından yetkilendirilen üçüncü kişilerin yukarıda bahsedilen kalemlerin saklandığı konuma erişimini geri dönülemez şekilde ve geriye etkili olarak sağlayacaktır.

6.5 Yayıncı herhangi bir unsur ve/veya materyalin çoğaltılmasının fikri mülkiyet hakları ile korunduğu Sözleşme’ye rıza göstererek üçüncü kişilere ait telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakların ihlal edilmeyeceğini garanti eder. Yayıncı’nın talimatları uyarınca, İntranetPazar™’nın benzer materyalleri kopyalamasından veya çoğaltmasından doğabilecek herhangi ve tüm mali ve başka sonuçlara karşı İntranetPazar™’nı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6 Gelirortağı Programı veya Gelirortağı Programı için gerekli yazılımlar ile ilgili bütün telif hakları, ticari markalar, fikri mülkiyet hakları, know-how ve diğer bütün ilgili haklar İntranetPazar™’na aittir. Yayıncı bu kapsamda Sözleşme uyarınca herhangi bir hak veya izin edinmemektedir.

Madde 7 – Gizlilik

İntranetPazar™ ile akdedilen Sözleşme’nin akdedilmesi öncesinde, sırasında ve sonrasında, en geniş anlamları çerçevesinde İntranetPazar™ tarafından kullanılan yöntemler, sağlanan veriler, know-how, ticari sır ve fikri mülkiyete konu bütün hususlar hakkında Yayıncı, üçüncü kişilere herhangi bir beyanda bulunmaktan ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı olarak bilgi vermekten kaçınacağını beyan, kabul ve taahht eder.

Madde 8 – Sözleşmenin Feshi

8.1 İntranetPazar™’nın diğer ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, iki haftalık fesih bildirimi süresi çerçevesinde, İntranetPazar™ Sözleşme’yi her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden feshedebilir. Bu durumda Gelirortağı İntranetPazar™’nı üçüncü kişilerin taleplerine karşı tazmin etmeyi ve İntranetPazar™’ndan herhangi bir biçimde tazminat talebinde bulunmamayı gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2 Aşağıdaki hallerde İntranetPazar™ Sözleşme’yi haklı olarak, herhangi bir ihtarda bulunmaksızın derhal feshedebilir ve/veya Yayıncı’nın veya belli bir Reklam Veren’in İntranetPazar™’na ait olan Gelirortağı Programı’na erişimini ve bu programı kullanımını tek taraflı olarak durdurabilir veya sona erdirebilir:

(i)Reklam Veren’in ve İntranetPazar™’nın görüşüne göre Yayıncı İnternet Sitesi herhangi bir şekilde kamu düzenini veya genel ahlakı ihlal edebilir nitelikte veya bir şekilde saldırgan ya da şiddet içerikli ise;

(ii)Yayıncı; Reklam Veren, İntranetPazar™ ve/veya üçüncü kişilere karşı Gelirortağı Programı ile bağlantılı olarak hukuka aykırı eylemde bulunmuş ve/veya bulunuyor ise;

(iii)Yayıncı’nın veya Yayıncı İnternet Sitesi’nin içeriğinin Reklam Veren’in ticari konseptine uygun olmaması veya bu hale gelmesi halinde, Yayıncı’nın Gelirortağı Programı’na katıldığı İntranetPazar™’nın veya Reklam Veren’in , Yayıncı’yı ve/veya internet sitesinin içeriğini herhangi bir şekilde uygun olmadığını takdir ediyor ise;

(iv)Yayıncı Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmiyor veya getirmekte yetersiz kalıyor ya da herhangi bir şekilde hileye veya hukuka aykırı bir eylemde bulunuyor, veya Yayıncı Link sayfasına yapay trafik yaratıyor veya yaratamaya teşebbüs ediyor, yada Yayıncı bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir biçimde ihlal ediyor ise;

(v)Yayıncı’nın 2.5 ve 5.1 hükümleri dahilindeki yükümlülüklerini ihlal etmiş ise,

(vi)Yayıncı üç aylık bir süre içerisinde hiç trafik üretememiş ise.

8.3 Gelirortağı Programı’nın herhangi bir sebep ile sona ermesi halinde Yayıncı herhangi bir talepte ve/veya iddiada bulunmayacağını ve aşağıdakileri peşinen ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder:

(i) İlgili görseller, materyaller ve Linkler Yayıncı tarafından tanıtım yaptığı tüm alanlardan kaldırılacaktır,

(ii) İntranetPazar™, Yayıncı’nın İntranetPazar.net’e erişimini engelleme hakkını kullanabilir,

(iii) Yayıncı fesih bildirimi tarihinden itibaren herhangi bir komisyon ücreti talep etme hakkı kalmaz,

(iv) Yayıncı, Reklam Veren ve/veya İntranetPazar™ tarafından sağlanan bütün Linkler’i ve/materyalleri sahiplerine iade edecek ve kendisinde kalan kopyalarını yok edecektir.

8.4 Sözleşmenin sadece madde 8.1 uyarınca sona ermesi halinde Yayıncı madde 4 uyarınca fesih öncesi yapılan tıklama ve/veya İşlemler için komisyon ücreti talep edebilir.

8.5 Yayıncılar, bireysel kullanıcı sayısı, hedef kitle ve profilleme temelinde değerlendirilecektir. İlgili internet sitesinin ilgili İntranetPazar™ Programı’nda yer alan şartları yerine getirememesi halinde, İntranetPazar™ Yayıncı’ya ayrıca bir açıklama yapmaya gerek kalmaksızın Yayıncı’yı İntranetPazar™ Programı’ndan ve ilgili sistemden çıkaracaktır.

Madde 9 – Rekabet Etmeme

Sözleşme’nin yürülüğü boyunca ve sona erdikten sonra 3 yıl süresince Yayıncı, İntranetPazar™’nın Türkiye’de ve/veya yurt dışındaki faaliyetlerinin konusuna giren ve/veya bu faaliyetler ile tamamen veya kısmen rekabet içerisindeki herhangi bir iş ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye’de ve/veya yurtdışında bir faaliyette bulunmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Yayıncı bu tür faaliyetlerde yönetici, vekil, danışman, işçi veya herhangi bir sıfat ile çalışmak üzere istihdam edilmemeyi veya faaliyette bulunmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 10 – Ceza-i Şart

Yayıncı’nın 3.15, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8 ve 9. maddelerdeki ifade edilen hüküm ve şartların kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ve İntranetPazar™’nın Sözleşme’nin aynen ifa edilmesini talep etme, sözleşme’yi feshetme, munzam zararları talep etme, vb. diğer bütün haklarına halel gelmeksizin, İntranetPazar™’nın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, Yayıncı herhangi bir itiraz ve/veya defi ileri sürmeksizin her ihlal için İntranetPazar™’na nakden ve defaten olmak üzere yol açtığı zararın 4 katı cezai şartı ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.Yayıncı sözleşmede yer alan 3.15, 6.1, 6.2 , 6.3, 7, 8 ve 9. maddelerdeki ifade edilen hüküm ve şartların kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde, İntranetPazar™`ın uğradığu her türlü zararı kusurlu-kusursuz sorumluluğu dahilinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.Bu hüküm, yayıncının ödemeyi kabul ettiği cezai şartın ödenmesini etkilemez. Cezai şart hükümleri bu maddeden ayri olarak isletilecektir.

Madde 11 – Olağanüstü haller

Sözleşme’nin hüküm ve şartları gereğince yerine getirilmesi gereken yükümlülükler hükümet icraatları, terörizm, grev, yangın, işgücü sorunları, güç kesintileri, internet arızaları, sel ve bunlarla sınırlı olmamak şartıyla üçüncü kişilerin kontrolündeki sistemlerin çalışmaması gibi tarafların makul kontrolleri dışında gerçekleşen nedenlerle yerine getirilememesi veya getirmede gecikilmesi halinde taraflar sorumlu tutulmayacaktır.

Madde 12 – Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat

İntranetPazar™ Yayıncılar’a ilişkin bilgileri Reklam Verenler’e iletmesi mümkündür; bu sebeple Yayıncı kişisel ve/veya özel bilgi ve verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca bilgilerinin Reklam Verenler’e verilmesine peşinen rıza gösterir. Yayıncılar’a ilişkin bilgilere Reklam Verenler’in erişmesi ve/veya bunları kullanmalarından dolayı ve/veya üçüncü kişilerin İntranetPazar™’nın izni dışında bu bilgilere erişmesi ve/veya kullanmalarından dolayı Yayıncı İntranetPazar™’na karşı herhangi bir talep ve/veya iddia da bulunmayacağını peşinen ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Reklam Verenler Yayıncılar’a ilişkin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyacaklarını taahhüt ederler ancak İntranetPazar™ bu anlamda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Madde 13 – Müşterek Hükümler

13.1 Yayıncı, Platform’da kayıtlı adres ve e-posta adresinin tebligata elverişli olduğunu ve bunlardan herhangi birine yapılacak tebligatın veya bildirimin geçerli olacağını, kayıtlı adres ve e-posta adresini her gün düzenli olarak kontrol etmeyi kabul ve beyan eder. Yayıncı’ya ait kayıtlı adres ve/veya e-posta adresinin değişmesi halinde, en son kayıtlı adres ve/veya e-posta adresine yapılan tebligat ve bildirimler, en son yapılan değişikliğin yapılmasından itibaren en az bir (1) ay süre ile geçerli sayılır. İntranetPazar™’na yapılacak her türlü tebligat ve/veya bildirim noter kanalıyla İntranetPazar™’nın Karanfil sok. No:21 Levent,İstanbul adresine yapılacaktır. Bu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü bildirim ve tebligat bu maddeye tabidir.

13.2 İntranetPazar™ bu Sözleşmede bulunan hüküm ve şartları ve/veya İntranetPazar™’na, İntranetPazar™ Programı’na ve/veya Platform’a ilişkin herhangi bir düzenleme ve politikayı tek taraflı ve herhangi bir sebep ileri sürmeksizin değiştirme ve düzenleme hakkını saklı tutar. Yayıncı Sözleşme’ye ilişkin değişiklik, düzenleme ve güncellemeleri Platform’da düzenli olarak takip etmekten ve incelemekten sorumludur. Yayıncı yeni hüküm ve şartları kabul etmemesi halinde Sözleşmeyi yazılı bildirim de bulunarak feshedebilir. Yayıncı (i)bu Sözleşme ile ilgili ve diğer değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasından itibaren 14 gün içinde Sözleşme’yi feshetmediği takdirde (ii) veya bu değişiklik ve düzenlemelerden sonra Platform’u kullanmaya devam etmesi halinde Yayıncı olarak Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını değişmiş haliyle kabul etmiş sayılacaktır. Yayıncı tarafından talep edilen değişiklikler İntranetPazar™’nın temsile yetkili yöneticilerince yazılı ve açık olarak onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Bu tür değişikliklerin geçerliliğine ilişkin olarak İntranetPazar™’nın elektronik ortamdaki kayıt ve verileri kesin delil olarak esas alınacaktır.

13.3 Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz ve uygulanamaz sayılması halinde Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek, hükmün özündeki anlamı esas alınarak geçerli ve uygulanabilir şekilde yorumlanacaktır.

13.4 Sözleşme ve/veya herhangi bir hükmü İntranetPazar™ ile Yayıncı arasında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Borçlar Kanunu anlamında bir ortaklık, alt işveren-üst işveren veya işveren-işçi ilişkisi yaratmamaktadır veya böyle bir ilişki yarattığı varsayılamaz. Sözleşme’de kullanılan “Yayıncı”, “Reklam Veren” ve “İntranetPazar™” gibi terimler hukuki anlamları ile değil, Sözleşme doğrultusunda değerlendirilecektir.

Madde 14 – Uyuşmazlık

14.1 İşbu Hüküm ve Şartlara ve İntranetPazar™ ile Yayıncı arasındaki bütün Sözleşmelere münhasır olarak Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğan bir uyuşmazlığın bulunması halinde, uyuşmazlığın dostane yollar ile çözülmemesi halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.